Pagrindiniai gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

Pagrindiniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės. 2021-03-20 15:46:45 343 KB
Metinis veiklos planas 2021 2021-03-30 19:43:47 88.39 KB
Strateginis planas 2022-2024 metams 2022-06-23 10:55:19 295.22 KB
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-20 17:24:59 567.22 KB
2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 2022-06-23 10:46:44 36.14 KB
2020-2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita. 97.66 KB

 

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Struktūriniai ryšiai 2021-03-29 10:23:23 127.96 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2021-03-29 10:23:28 268.66 KB
Posėdžiai, tėvų susirinkimai, konsultacijos 2021-03-21 08:09:32 126.06 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2021-03-21 10:27:30 129.1 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m 2022-11-16 09:43:50 98.77 KB
Stadiono užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m. 2022-11-16 09:45:14 117.84 KB
Sporto salės ir stadiono nuomos ir panaudojimo lentelė 2020 - 2021 m.m. 2021-03-21 06:47:57 229.27 KB
Dokumentas 2021-03-26 11:32:13 102.73 KB

Atnaujinta: 2022-11-24
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
 • MOKYTOJAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35