Pagrindiniai gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

Pagrindiniai dokumentai Dydis
Darbo tvarkos taisyklės. 541.62 KB
Metinis veiklos planas 2021 88.39 KB
Strateginis planas 2022-2024 metams 295.22 KB
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 567.22 KB
2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 36.14 KB
2020-2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita. 97.66 KB
Darbo apmokėjimo tvarka. 635.95 KB
2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 36.35 KB
2023 metų veiklos planas 38.32 KB
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas. 332.67 KB

 

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veiklos dokumentai Dydis
Gimnazijos organizacinė struktūra. 195.05 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 268.66 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 129.1 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2023 - 2024 m.m 107.21 KB
Stadiono užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m. 117.84 KB
Sporto salės ir stadiono nuomos ir panaudojimo lentelė 2023- 2024 m.m. 119.9 KB

Atnaujinta: 2023-03-09
 • KJBG SPINTA
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
 • MOKYTOJAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35