COVID19

Svarbi informacija gimnazijos bendruomenės nariams

Gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė - Danutė Kalinauskienė tel. nr. +37067695177

„Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarką (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).

Atsižvelgiant į minėtame teisės akte patvirtintus pasikeitimus ir siekiant užtikrinti kontaktinį ugdymą, vaikams, kurie ugdymo įstaigoje kontaktavo su teigiamu Covid-19 ligos atveju, nereikės 10 dienų izoliuotis, jeigu vaiko atstovai sutiks, kad teisės akte numatytu periodiškumu vaikai testuotųsi savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais.

Jeigu vaiko atstovai nesutiks, kad vaikas testuotųsi, tuomet vaikas 10 dienų turės izoliuotis. Izoliaciją galima bus susitrumpinti ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas Mobiliame punkte Jonavos g. 51A).“

Algoritmai

https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

Algoritmus taikome, kai po sąlyčio praėjo ne daugiau nei 10 d. Jei nustatomas atvejis pavėluotai (parėjus 10 d. nuo sąlyčio su patvirtintu COVID-19), algoritmai netaikomi.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?jfwid=-a0zwt9kpb

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35