Ugdymo proceso organizavimas

 

2022–2023 mokslo metai

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų;

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d

 

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius.

2022-2023 mokslo metai

I pusmetis

II pusmetis

2022 m. rugsėjo 1d. - 2023 m. sausio 27 d (I-IV klasės)

2023 m. sausio 30 d.- 2023 m. birželio 22 d (I-III klasės)

2023m. sausio 30d. – 2023m. gegužės 31d. (IV klasės)

 

Vasaros atostogos skiriamos I-III gimnazijos klasių mokiniams nuo 2023 m. birželio 23 d. iki rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

Atnaujinta: 2022-12-13
 • KJBG SPINTA
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
 • MOKYTOJAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35