Svarbu 2023/2024 m. dvyliktokams

Stojantiems 2024 m.

2024 m. įgijusiems vidurinį išsilavinimą, į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris (stojantieji į menų studijų krypčių grupės studijas ir baigę trumposios pakopos studijas – ne mažiau kaip du) valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina), kurių:

1) stojant į universitetines studijas šių dalykų VBE įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 36 balai iš 100 (brandos egzaminų programose nustatytas pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis);

2) stojant į kolegines studijas šių dalykų VBE įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 16 balai iš 100 (brandos egzaminų programose nustatytas patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis).

Mažiausia stojamojo konkursinio balo reikšmė dar nėra patvirtinta.

DĖMESIO! Matematikos egzaminas privalomas stojant tiek į finansuojamas, tiek į nefinansuojamas vietas (universtitete, kolegijoje). Neišlaikius matematikos galimybė stoti į  profesinę mokyklą arba užsienio universitetus.

Kilus klausimams dėl stojimų kreiptis el. paštu kjbgkarjera@gmail.com arba per dienyną karjeros specialistei Ramvydai Masaitei.

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/priemimo-galimybes/

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35