Priėmimo į gimnaziją tvarka

Moksleiviai priimami mokytis į Jono Basanavičiaus gimnaziją vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu (Tvarka-ISAK-556) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 patvirtintu Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Tvarka-T-33). Priėmimą į gimnaziją vykdo gimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. 

Priėmimui į gimnaziją reikalingi dokumentai:

 • Prašymas ;
 • Gimimo liudijimo arba asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopija;
 • Dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą ir šio dokumento kopija;
 • Pažyma apie mokinio sveikatą, sveikatos byla.

Priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

 • Mokinio priėmimo į gimnaziją sutartis.
   

DĖMESIO !

Prašymai pradėti mokytis Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos I(9), II(10), III(11) ir IV(12) klasėse 2018-2019 mokslo metais pradedami registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt .Pagal priėmimo tvarkos aprašo 6 punktą "Po liepos 1d. prašymai mokytis gimnazijoje per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tiesiogiai gimnazijos raštinėje."Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.Visa informacija apie mokinių priėmimą skelbiama gimnazijos svetainės skyriuje „Priėmimo į gimnaziją tvarka“.

Telefonas pasiteiravimui (8 37) 23 98 59.
Administracija
 

Priėmimo į gimnazija dokumentai

 

Atnaujinta: 2018-09-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!