Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas  I–IV gimnazijos klasėse:

2021–2022 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė  I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III - 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso organizavimo trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

I-III klasės

2021-09-01

2022-06-23

37

IV klasės

2021-09-01

2022-05-21

33

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I-III klasės

2021-09-01 – 2022-01-31

2022-02-01 – 2022-06-23

IV klasės

2021-09-01 – 2022-01-31

2022-02-01 – 2022-05-21

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 14 d. – 2022 m. balandžio 22 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2022-02-15
 • Parama gimnazijai
 • Elektroninis dienynas
 • Projektinė veikla
 • Alumnai
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35