Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas  I–IV gimnazijos klasėse:

2020–2021 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė  I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso organizavimo trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

I-III klasės

2020-09-01

2021-06-23

37

IV klasės

2020-09-01

2021-05-21

33

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I-III klasės

2020-09-01 – 2021-01-29

2021-02-01 – 2021-06-23

IV klasės

2020-09-01 – 2021-01-29

2021-02-01 – 2021-05-21

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – 2020 m. spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – 2021 m. balandžio 9 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2021-11-04
 • Parama gimnazijai
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Projektinė veikla
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35