Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas  I–IV gimnazijos klasėse:

2019–2020 mokslo metai.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė  I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso organizavimo trukmė:

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

I-III klasės

2019-09-02

2020-06-23

37

IV klasės

2019-09-02

2020-05-24

33

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

I-III klasės

2019-09-02 – 2020-01-31

2020-02-03 – 2020-06-23

IV klasės

2019-09-02 – 2020-01-31

2020-02-03 – 2020-05-24

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2020-05-25
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Priėmimo į gimnaziją tvarka
Pamokų laikas
8. 14.50 - 15.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!