Darbo užmokestis

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius/ Etatai

Vidutinis mėnesio (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis vienam

darbuotojui, Eur

Pareigybi ų     skaičius/ Etatai

Vidutinis mėnesio (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis vienam

darbuotojui, Eur

2016 m.

2017 m.

I ketvirtis

1.

Direktorius

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

2.

Direktoriaus pavaduotojas

ugdymui

2/2

1608

2/2

1608

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio

reikalams

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

4.

Mokytojas ekspertas

5

1230

5

1383

5.

Mokytojas metodininkas

29

922

31

1011

6.

Vyresnysis mokytojas

8

662

7

650

7.

Mokytojas

8

328

6

290

8.

IKT specialistas

2/2

460

2/2

522

9.

Specialusis pedagogas

1/0,25

Neskelbiama*

1/0,25

Neskelbiama*

10.

Logopedas

1/0,25

Neskelbiama*

1/0,25

Neskelbiama*

11.

Socialinis pedagogas

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

12.

Psichologas

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

13.

Bibliotekos vedėja

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

14.

Bibliotekininkas

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

15.

Laborantas

1/0,75

285

1/0,75

285

16.

Raštinės vedėjas

1/1

496

1/1

587

17.

Raštvedys

1/1

496

1/1

522

18.

Archyvaras

2/1

496

2/1

522

19.

Vyriausias buhalteris

1/1

Neskelbiama*

1/1

Neskelbiama*

20.

Valytojas

9,25/10

380

9,25/10

380

21.

Kiemsargis

2/1,5

380

2/1,5

380

22.

Budėtojas

3/2,5

380

3/2,5

380

23.

Pastatų priežiūros ir einamojo

remonto darbininkas

2/2

380

2/2

380

* Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu NR.480 ( Žin., 2003, Nr.38-1739) 18 pt.
Suvestinė redakcija nuo 2016-07-01 iki 2018-06-30
 

Atnaujinta: 2018-06-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!