Darbo užmokestis

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (bruto) Eurais

Pareigybių     skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (bruto) Eurais.

2018 m. rugsėjis

2018 m.

VI ketvirtis

1.

Direktorius

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotojas

ugdymui

2

1431

2

1431

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio

reikalams

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

4.

Mokytojai ekspertai

4

1359

4

1359

5.

Mokytojai metodininkai

28

1071

28

1071

6.

Vyresnieji mokytojai

7

795

7

795

7.

Mokytojai

7

555

7

555

8.

Psichologas

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

9.

Socialinis pedagogas

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

10.

Meno vadovas

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

11.

Bibliotekos administratorius

1

*neskelbiama 1 *neskelbiama

12.

Bibliotekininkas

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

13.

IKT administratorius 1,75 491 1,75 491

14.

Raštinės vedėjas 0,25 *neskelbiama

0,25

*neskelbiama

15.

Raštvedys

1

*neskelbiama

1

*neskelbiama

16.

Archyvaras

0,5

*neskelbiama

0,5

*neskelbiama

17.

Laborantas

0,75

*neskelbiama

0,75

*neskelbiama

18.

Budėtojas

2

400

2

400

19.

Valytojas

8

400

8

400

20.

Kiemsargis

1

400

1

400

21.

Pastatų priežiūros darbininkas

2

400

2

400

* - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 18 punktu.

Atnaujinta: 2020-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Priėmimo į gimnaziją tvarka
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35