Pagrindiniai gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

Pagrindiniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-03-21 04:16:50 271.65 KB
Darbuotojų darbo užmokestis 2021-03-21 10:15:20 139.17 KB
Darbo tvarkos taisyklės. 2021-03-20 15:46:45 343 KB
Metinis veiklos planas 2021 2021-03-30 19:43:47 88.39 KB
Strateginis planas 2019-2021 metams 2021-03-20 10:22:43 388.45 KB
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-20 17:24:59 567.22 KB

 

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Struktūriniai ryšiai 2021-03-29 10:23:23 127.96 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 2021-03-29 10:23:28 268.66 KB
Himno tvarka 2021-03-21 09:24:00 124.56 KB
Posėdžiai, tėvų susirinkimai, konsultacijos 2021-03-21 08:09:32 126.06 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2021-03-21 10:27:30 129.1 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2020 - 2021 m.m 2021-03-21 04:17:19 206.01 KB
Stadiono užimtumo grafikas 2019 - 2020 m.m. 2021-03-21 08:59:37 206.29 KB
Sporto salės ir stadiono nuomos ir panaudojimo lentelė 2020 - 2021 m.m. 2021-03-21 06:47:57 229.27 KB
Dokumentas 2021-03-26 11:32:13 102.73 KB

Atnaujinta: 2021-08-27
 • Parama gimnazijai
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Projektinė veikla
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35