Mokytojai

 

    Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Kontaktai Auklėjamoji klasė
   

LIETUVIŲ KALBA

   

Albina Ausmanienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja ekspertė

albina.ausmaniene@gmail.com

 

 

   

Gražina Morkūnienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

grazinute.m@gmail.com

IV-A

   

Irena Paškevičienė 

VVU, filologė, lietuvių kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

irenapaskeviciene1@gmail.com

IV-E

   

Irena Vainorienė 

ŠPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

vainorieneirena@yahoo.com

I - D

   

Violeta Kamarūnienė 

VPI, lietuvių kalbos ir literatūros

mokytoja

mokytoja ekspertė

violeta.kama@gmail.com

 

   

ANGLŲ KALBA

   

Danguolė Alionytė 

VVU, filologė, anglų kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

aguole@gmail.com

 
   

Viktutė Daukšienė

 

VVPI, anglų kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė

viktada@gmail.com

IV-D

   

Laura Ežerskienė

VU, anglų filologė

VPU, mokytojos kvalifikacija

mokytoja  metodininkė

laura.ezerskiene@gmail.com

 

   

Rimanta Knyzelienė

VPU, filologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

rima48@gmail.com

 

   

Regina Sandulskienė 

VVPI, anglų kalbos filologijos bakalaurė, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

ssandulskiene@gmail.com

 

   

Greta Budreikaitė 

VU, anglų filologijos bakalauras

mokytoja

budreikaite.greta@gmail.com

II-D

   

VOKIEČIŲ KALBA

   

Živilė Buivydienė

VU KHF, vokiečių filologija

VPU , anglų kalbos mokytoja

KTU,  Edukologijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zibui@gmail.com 

 

   

RUSŲ KALBA

   

Daiva Eigelienė 

Kijevo valstybinis T. Ševčenkos universitetas -filologė, rusų kalbos dėstytoja

VDU, edukologijos magistrė

mokytoja metodininkė

d.eigeliene@gmail.com

I-A

   

MATEMATIKA

   

Rita Belickienė

VVPI, matematikos mokytoja

mokytoja metodininkė

ritabelickiene@gmail.com

 

   

Loreta Žemaitaitienė

 

KTU, matematikos mokytoja

mokytoja metodininkė

lorzemai@gmail.com

IV-C

   

Jovita Vainauskienė 

VU, matematikė, matematikos dėstytoja

mokytoja metodininkė

vainauskiene.jovita@gmail.com

IV-B

   

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

   

Zita Žižiūnienė 

KTU, informatikos mokytoja

mokytoja ekspertė

zita.ziziuniene@gmail.com

 

   

Vaidas Jocius 

VPU, informatikos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

   

Egidijus Maceika

KTU, informatikos mokytojas

mokytojas

egidijusmaceika@yahoo.com

 

   

FIZIKA

   

Jurgita Čyvienė

KTU,  Fizikos mokslų daktarė, docentė mokytoja   jurgita.cy@gmail.com  
   

CHEMIJA

   
   

Gitana Barauskė 

KTU, chemijos inžinierė, edukologijos

mokytoja metodininkė

gitana.bara@gmail.com

I-F

   

Jurgita Kėdžiuvienė 

VPU, chemijos mokytoja, gamtos mokslų bakalauras

mokytoja metodininkė

Jurgitamokytoja@gmail.com

III-A

   

BIOLOGIJA

   

Rita Klimienė 

LEU, biologijos mokytoja

mokytoja metodininkė 

klirita74@gmail.com 

  I-E

   

ISTORIJA

   

Dainora Budreikienė

VU, istorikė, istorijos dėstytoja

mokytoja metodininkė

daina1968@gmail.com

III-B

   

Ilona Gucaga 

VU, istorijos magistrė,

VPU, mokytoja

mokytoja metodininkė

ilonasir@yahoo.com

II-E

   

Jolita Žičkevičienė

VVPI, istorijos mokytoja

mokytoja metodininkė

zickeviciene@yahoo.com

II-F

   

GEOGRAFIJA

   

Vaidas Jocius 

VPU, geografijos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

   

Gabrielė Rimkevičiūtė

VDU, geografijos mokytojos bakalauras

mokytoja

gabrielerimkeviciute@gmail.com

II-C

   

ETIKA

   

Nijolė Zinkevičienė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja

VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

   

TIKYBA

   

Aurelija Utkienė

VDU, krikščioniška pedagogika 

VDU, šeimotyros magistras

vyresnioji mokytoja

aurelija.aurelia@gmail.com

 

   

MUZIKA

   

Diana Burkauskienė

MA, muzikos pedagogikos bakalaurė, muzikos magistrė

mokytoja metodininkė

dixyburd@yahoo.com

III-C

   

DAILĖ

   

Jadvyga Visockienė

ŠPI, piešimo, braižybos ir darbų mokytoja

mokytoja metodininkė

visockienejad@gmail.com

 

   

TECHNOLOGIJOS

    Nomeda Pečiukaitienė

KTU, diplomuotas inžinierius 

KTU, pedagogika

mokytojas freeademon@gmail.com   
   

Augustinas Viselga

DA, architektūros magistras

mokytojas 

augustinasviselga@gmail.com 

II-A

   

KŪNO KULTŪRA

   

Aurika Juchnevičienė

KKA, kūno kultūros dėstytoja

mokytoja metodininkė

juchneviciene111@gmail.com

III-D

   

Arūnas Serva

KKA, kūno kultūros dėstytojas

mokytojas metodininkas

arunas.serva@gmail.com

 

   

Raimonda Grigonė 

ŠPĮ, pradinių klasių mokytoja,

LSU, kūno kultūros magistras

mokytoja metodininkė

 

I-D

    SOCIALINĖ PEDAGOGĖ
   

Jūratė Bagdonė 

KU, pedagogikos magistras 

socialinė pedagogė

soc.basanavicius@gmail.com

 

    EKONOMIKA
    Gintarė Leckė

VDU, ekonomika, mokslų daktarė

 mokytoja 

lecke.gintare@gmail.com   
    ŽMOGAUS SAUGA
    Virgis Daukšas 

LVKKI, kūno kultūros dėstytojas

mokytojas dauksasv@gmail.com 

 

   

GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS

   

Tomas Vasiliauskas  

VDU, psichologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija

VPU, socialinių mokslų magistras

gimnazijos psichologas

tomas123vasiliauskas@gmail.com

 

Mokytojų telefonai yra asmeninio naudojimo ir nėra skelbiami.

Atnaujinta: 2022-11-29
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
 • MOKYTOJAMS
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35