Gerumo kraitė

2012 kovo 19-23 d. gimnazijoje vyko akcija „Gerumo kraitė“, skirta paminėti „Savaitę be patyčių“. Šiuo renginiu buvo siekta atkreipti mokinių dėmesį į pozityvių tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo atmosferos kūrimo gimnazijoje galimybes ir svarbą. „Savaitės be patyčių“ metu organizuota paroda, demonstruojanti mokinių pateiktas mintis apie gerumą, diskutuota tolerancijos, pagarbos, užuojautos, tarpusavio supratimo temomis dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų pamokose, susiejant jas su gyvybės išsaugojimo tematika. Taip pat išleistas samariečių organizuojamai socialinei labdaros akcijai skirtas stendas – „Gerumas mus vienija“, vykdytos DVD („Choristas“, „Chanas“ ir „Vilko gyvenimas“) peržiūros ir aptarimai.

Nepamirškite padėkoti autoriui
  • Priėmimas į gimnaziją
  • ELEKTRONINIS DIENYNAS
  • TĖVAMS
  • MOKINIAMS