Nuostatai

Nuostatai Dydis
Gimnazijos nuostatai 433.32 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 129.1 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 145.12 KB
Mokymosi sutartis - 2023 m. 245.23 KB
Stadiono naudojimo taisyklės. 148.99 KB
Mokymo sutarties priedas Nr. 1 306.79 KB
Mokymosi sutarties priedas Nr. 2 209.16 KB
Socialinės veiklos tvarka 162.41 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 143.11 KB
Asmens duomenų tvarkymo Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijoje taisyklės 405.05 KB
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 225.95 KB
Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas. 285.4 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka 503.66 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos politika 499.18 KB
Korupcijos prevencijos programa 205.64 KB
Mokinio individuali pažanga 399.47 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr.1 302.41 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr. 2 184.11 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr. 3 415.11 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 289.21 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 117.73 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų aprašas 153.06 KB
Mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas. 416.12 KB
Darbo apmokėjimo tvarka. 635.95 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 3.71 MB
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 163.29 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas. 382.23 KB
Gimnazijos tarybos nuostatai 18.11 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašas. 178.54 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašo priedas nr.1 215.36 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašo priedas nr.2 230.96 KB
Savirūpos tvarkos aprašas 902.72 KB
Atsakingas asmuo savirūpai. 139.68 KB
Krizių valdymo komanda. 141.39 KB
Pirmosios pagalbos teikimo grupė. 139.63 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas. 373.55 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas. 240.55 KB

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35