Nuostatai

Nuostatai Dydis
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatai 433.32 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 129.1 KB
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas 145.12 KB
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokymosi sutartis 766.55 KB
Socialinės veiklos tvarka 162.41 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 143.11 KB
Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas. 285.4 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka 503.66 KB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos politika 499.18 KB
Mokinio individuali pažanga 399.47 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr.1 302.41 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr. 2 184.11 KB
Mokinio individuali pažanga priedas nr. 3 415.11 KB
Mokinių skirstymo į klases tvarkos aprašas. 416.12 KB
Darbo apmokėjimo sistema. 581.26 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 3.71 MB
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 163.29 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas. 382.23 KB
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos tarybos nuostatai 202.5 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašas. 178.54 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašo priedas nr.1 215.36 KB
Smurto prevencijos tvarkos aprašo priedas nr.2 230.96 KB
Savirūpos tvarkos aprašas 902.72 KB
Atsakingas asmuo savirūpai. 139.68 KB
Krizių valdymo komanda. 141.39 KB
Pirmosios pagalbos teikimo grupė. 139.63 KB

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35