Laimės ambasada

Laimės ambasada

Gimnazijoje įstegta laimės ambasada, kuri skatina laimės, džiaugsmo ir bendruomeniškumo augimą mokyklos aplinkoje. Mūsų tikslas – kurti laimingą bendruomenę.

Laimės ambasadą gimnazijoje globoja Viktorija Starkauskienė

(https://www.linkedin.com/in/viktorija-starkauskiene/?originalSubdomain=lt )

Laimės ambasados veiklos gairės ir nuostatai:

1. Pozityvios aplinkos kūrimas:

 • Skatinamas pozityvus mąstymas ir požiūris mokyklos bendruomenėje;
 • Organizuojami reguliarūs džiaugsmo ir laimės renginiai, kurie skatina teigiamų emocijų patyrimą.

2. Laimės ir emocinės gerovės ugdymas:

 • Organizuojami seminarai ir užsiėmimai, kuriuose mokiniai ir mokytojai gali mokytis apie emocinio valdymo įgūdžių ir kuria asmeninio laimės siekimo strategijas;
 • Pateikiama informaciją apie laimės ir emocinio gerovės temas.

3. Bendruomeniškumo skatinimas:

 • Skatinamas dalyvavimas mokyklos bendruomenės veiklose ir projektuose;
 • Organizuojami bendruomeniškumo projektai, tokie, kaip parama vietos labdaros organizacijoms ar ekologinėms iniciatyvoms.

4. Parama mokytojams ir mokiniams:

 • Suteikiama mokytojams ir mokiniams galimybė pasikonsultuoti su specialistais, jei jie susiduria su emociniais ar psichologiniais sunkumais;
 • Remiamas mokytojų profesinį tobulėjimas, kuriant jų emocinę ir pedagoginę kompetenciją.

5. Komunikacija ir bendradarbiavimas:

 • Kviečiami mokytojai, mokiniai ir tėvai dalyvauti veikloje ir pasidalinti savo idėjomis bei atsiliepimais;
 • Skatinama atviro dialogo ir bendradarbiavimo atmosfera.

6. Laimės matavimas:

 • Diegiama sistema leidžianti  išmatuoti laimės ir džiaugsmo lygį mokykloje. (apklausų ar kitų vertinimo įrankių pagalba);
 • Remiantis laimės sistemos matavimo sistemos gautais duomenimis, nuolat gerinama ambasados veikla.

7. Teigiamų vertybių skatinimas:

 • Skatinama vertybių kaip dėkingumo, užuojautos ir pagarbos kitam žmogui ugdymas.

8. Laiko valdymo ir streso mažinimo įgūdžių mokymas:

 • Teikiama informaciją ir praktinės pamokos apie laiko valdymą ir streso mažinimą, kad mokytojai ir mokiniai galėtų geriau susidoroti su kasdieniniais iššūkiais.

9. Projektų ir iniciatyvų skatinimas:

 • Skatinamos mokinių ir mokytojų iniciatyvos vykdyti projektus, kurie sieja mokymąsi su laimės ir džiaugsmo temomis.

10. Nuolatinis tobulėjimas: 

 • Periodiškai vertinama ambasados veikla  ir priimami pakeitimai, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir atsiliepimus.

Šios laimės ambasados veiklos padės sukurti saugią, inovatyvią ir džiaugsmą skatinančią mokytojų bendruomenę, kurioje mokiniai ir mokytojai galės tobulėti ir pasiekti aukštumų ne tik akademiniame, bet ir emociniame aspekte.

 

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35