Teisinė informacija

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Valstybinė švietimo strategija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Bendrieji ugdymo planai

https://www.nsa.smm.lt/2021/06/28/2021-2022-ir-2022-2023-mokslo-metu-pradinio-pagrindinio-ir-vidurinio-ugdymo-programu-bendrieji-ugdymo-planai/ 

Vaiko teisių konvencija

https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.2FB4C5F44B52

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Mokyklų tinklo pertvarka

http://www.kaunas.lt/svietimas/bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarka/

Tyrimai ir analizės


 

Teisės aktų pažeidimai

 

 

 

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35