Mokytojai

 

    Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Kontaktai Auklėjamoji klasė
   

LIETUVIŲ KALBA

   

Albina Ausmanienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja ekspertė

albina.ausmaniene@gmail.com

 

 

   

Gražina Morkūnienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

grazinute.m@gmail.com

III-A

   

Irena Paškevičienė 

VVU, filologė, lietuvių kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

irenapaskeviciene1@gmail.com

III-E

   

Irena Vainorienė 

ŠPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

vainorieneirena@yahoo.com

IV-A

   

Violeta Kamarūnienė 

VPI, lietuvių kalbos ir literatūros

mokytoja

mokytoja ekspertė

violeta.kama@gmail.com

 

   

ANGLŲ KALBA

   

Danguolė Alionytė 

VVU, filologė, anglų kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

aguole@gmail.com

 
   

Viktutė Daukšienė

 

VVPI, anglų kalbos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

viktada@gmail.com

III-D

   

Laura Ežerskienė

VU, anglų filologė

VPU, mokytojos kvalifikacija

mokytoja metodininkė

laura.ezerskiene@gmail.com

 

   

Rimanta Knyzelienė

VPU, filologijos

bakalaurė, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

rima48@gmail.com

 

   

Regina Sandulskienė 

VVPI, anglų kalbos filologijos bakalaurė,

anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

ssandulskiene@gmail.com

 

   

Greta Budreikaitė 

VU, anglų filologijos bakalauras

mokytoja

budreikaite.greta@gmail.com

I-D

   

VOKIEČIŲ KALBA

   

Živilė Buivydienė

VU KHF vokiečių filologija, bakalauras Vilniaus pedagoginis, anglų kalbos mokytoja KTU  Edukologijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zibui@gmail.com 

 

   

RUSŲ KALBA

   

Daiva Eigelienė 

Kijevo VU, filologė, rusų kalbos dėstytoja

VDU, edukologijos magistrė

mokytoja metodininkė

d.eigeliene@gmail.com

IV-D

   

MATEMATIKA

   

Rita Belickienė

VVPI, matematikos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

ritabelickiene@gmail.com

IV-C

   

Loreta Žemaitaitienė

 

KTU, matematikos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

lorzemai@gmail.com

III-C

   

Jovita Vainauskienė 

VU, matematikė, matematikos

dėstytoja

mokytoja metodininkė

vainauskiene.jovita@gmail.com

III-B

   

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

   

Zita Žižiūnienė 

KTU, informatikos

mokytoja

mokytoja

ekspertė

zita.ziziuniene@gmail.com

 

   

Vaidas Jocius 

VPU, informatikos

mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

   

Egidijus Maceika

 

KTU, informatikos

mokytojas

mokytojas

egidijusmaceika@yahoo.com

 

     
   

FIZIKA

   

Birutė Jakaitienė 

VVPI, fizikos mokytoja VDU, fizikos magistrė

mokytoja metodininkė

fizika302@inbox.lt

 

   

 

Jurgita Čyvienė

 

KTU Fizikos mokslų daktarė, docentė mokytoja  jurgita.cy@gmail.com  
   

CHEMIJA

   
   

Gitana Barauskė 

KTU,

chemijos inžinierė, edukologijos

mokytoja metodininkė

gitana.bara@gmail.com

II-E

   

Jurgita Kėdžiuvienė 

VPU,

chemijos mokytoja, gamtos mokslų bakalauras

mokytoja metodininkė

Jurgitamokytoja@gmail.com

II-A

   

BIOLOGIJA

   

Nijolė Ankudavičienė 

VVPI, biologijos mokytoja

KTU, edukologijos

magistrė

mokytoja ekspertė

nijoleank@gmail.com

 

   

ISTORIJA

   

Dainora Budreikienė

 

VU, istorikė,

istorijos dėstytoja

mokytoja

metodininkė

daina1968@gmail.com

II-B

   

Ilona Gucaga 

VU istorijos magistrė,VPU mokytoja

mokytoja metodininkė

ilonasir@yahoo.com

I-E

   

Jolita Žičkevičienė

 

VVPI, istorijos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

zickeviciene@yahoo.com

I-F

   

GEOGRAFIJA

   

Vaidas Jocius 

VPU, geografijos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

   

Gabrielė Rimkevičiūtė

VDU universitetas, geografijos mokytoja

mokytoja

gabrielerimkeviciute@gmail.com

I-C

   

ETIKA

   

Nijolė Zinkevičienė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

   

TIKYBA

   

Aurelija Utkienė

 

VDU, edukologijos magistras

vyresnioji

mokytoja

aurelija.aurelia@gmail.com

 

   

MUZIKA

   

 

Diana Burkauskienė

 

MA, muzikos pedagogikos bakalaurė, muzikos magistrė

mokytoja metodininkė

dixyburd@yahoo.com

II-C

   

DAILĖ

   

 

Jadvyga Visockienė

 

ŠPI, piešimo, braižybos ir darbų mokytoja

mokytoja metodininkė

visockienejad@gmail.com

 

   

TECHNOLOGIJOS

   

Nijolė Zinkevičienė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

   

Augustinas Viselga

Dailės akademija (Renkuosi mokyti programa)

mokytojas 

augustinasviselga@gmail.com 

I-A

   

KŪNO KULTŪRA

   

Aurika Juchnevičienė

 

KKA, kūno kultūros

dėstytoja

mokytoja

metodininkė

juchneviciene111@gmail.com

II-D

   

Sigitas Navickas

 

VVPI, fizinio

auklėjimo mokytojas

mokytojas

metodininkas

navisigitas@gmail.com

 

   

Arūnas Serva

KKA, kūno kultūros

dėstytojas

mokytojas

metodininkas

arunas.serva@gmail.com

 

   

Raimonda Grigonė 

ŠPĮ pradinių klasių mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

IV-E

    SOCIALINĖ PEDAGOGĖ
   

Jūratė Bagdonė 

Klaipėdos universitetas pedagogikos fakultetas bakalauras ir magistras 

socialinė pedagogė

soc.basanavicius@gmail.com

 

    MENO VADOVĖ
   

Raimonda Grigonė 

ŠPĮ pradinių klasių mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

  III-E
    EKONOMIKA
    Giedrė Motejūnienė

VPU ekonomikos ir vadybos mokytojo bakalauras, KTU magistras -  projektų vadyba 

Ekonomikos ir verslumo mokytoja 

g.motejuniene@gmail.com IV-B
    ŽMOGAUS SAUGA
   

Nijolė Zinkevičienė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

   

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖ

   

Lina Neverauskaitė 

LKKA, psichologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija;

VPU, psichologijos magistras

gimnazijos psichologė

lina.psichologe@gmail.com

 

Mokytojų telefonai yra asmeninio naudojimo ir nėra skelbiami.

Atnaujinta: 2022-02-21
 • Parama gimnazijai
 • Elektroninis dienynas
 • Projektinė veikla
 • Alumnai
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35