Mokytojai

 

      Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Kontaktai Auklėjamoji klasė
     

LIETUVIŲ KALBA

     

Albina Ausmanienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja ekspertė

albina.ausmaniene@gmail.com

 

 

     

Gražina Morkūnienė 

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

grazinute.m@gmail.com

IV-A

     

Irena Paškevičienė 

VVU, filologė, lietuvių kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

irenapaskeviciene1@gmail.com

IV-E

     

Irena Vainorienė 

ŠPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

vainorieneirena@yahoo.com

I - D

      Gabrielė Gudaitytė VDU, Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika, VU Lieutvių literatūros ir kūrybinio rašymo magistrė mokytoja gudaityteg@gmail.com  I - B
     

Violeta Kamarūnienė 

VPI, lietuvių kalbos ir literatūros

mokytoja

mokytoja ekspertė

violeta.kama@gmail.com

 

     

ANGLŲ KALBA

     

Danguolė Alionytė 

VVU, filologė, anglų kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

aguole@gmail.com

 
     

Viktutė Daukšienė

 

VVPI, anglų kalbos mokytoja

mokytoja metodininkė

viktada@gmail.com

IV-D

     

Laura Ežerskienė

VU, anglų filologė

VPU, mokytojos kvalifikacija

mokytoja  metodininkė

laura.ezerskiene@gmail.com

 

     

Rimanta Knyzelienė

VPU, filologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

rima48@gmail.com

 

     

Regina Sandulskienė 

VVPI, anglų kalbos filologijos bakalaurė, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

ssandulskiene@gmail.com

 

     

Greta Budreikaitė 

VU, anglų filologijos bakalauras

mokytoja

budreikaite.greta@gmail.com

II-D

     

VOKIEČIŲ KALBA

     

Živilė Buivydienė

VU KHF, vokiečių filologija

VPU , anglų kalbos mokytoja

KTU,  Edukologijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zibui@gmail.com 

 

     

RUSŲ KALBA

      Eglė - Aušrinė Juočienė VVPI, rusų kalbos mokytoja mokytoja metodininkė    
     

Daiva Eigelienė 

Kijevo valstybinis T. Ševčenkos universitetas -filologė, rusų kalbos dėstytoja

VDU, edukologijos magistrė

mokytoja metodininkė

d.eigeliene@gmail.com

I-A

     

MATEMATIKA

      Steponas Abraitis KTU, taikomoji matematika mokytojas steponas.abraitis3@gmai.com  
     

Rita Belickienė

VVPI, matematikos mokytoja

mokytoja metodininkė

ritabelickiene@gmail.com

 

     

Loreta Žemaitaitienė

 

KTU, matematikos mokytoja

mokytoja metodininkė

lorzemai@gmail.com

IV-C

      Kristina Karčauskienė VU chemijos magistras, VDU pedagogo kvalifikacija, VDU matematikos mokytojo kvalifikacija mokytoja kristina.karcauskiene@gmail.com   
     

Jovita Vainauskienė 

VU, matematikė, matematikos dėstytoja

mokytoja metodininkė

vainauskiene.jovita@gmail.com

IV-B

     

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

     

Zita Žižiūnienė 

KTU, informatikos mokytoja

mokytoja ekspertė

zita.ziziuniene@gmail.com

 

     

Vaidas Jocius 

VPU, informatikos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

     

Egidijus Maceika

KTU, informatikos mokytojas

vyresnysis mokytojas

 

 

     

FIZIKA

     

Jurgita Čyvienė

KTU,  Fizikos mokslų daktarė, docentė mokytoja   jurgita.cy@gmail.com  
     

CHEMIJA

   
     

Gitana Barauskė 

KTU, chemijos inžinierė, edukologijos

mokytoja metodininkė

gitana.bara@gmail.com

I-F

     

Jurgita Kėdžiuvienė 

VPU, chemijos mokytoja, gamtos mokslų bakalauras

mokytoja metodininkė

Jurgitamokytoja@gmail.com

III-A

     

BIOLOGIJA

     

Rita Klimienė 

LEU, biologijos mokytoja

mokytoja metodininkė 

klirita74@gmail.com 

  I-E

      Sigita Muchaitė

VDU, biologijos magistras

vyresnioji mokytoja

klirita74@gmail.com 

  II-B

     

ISTORIJA

     

Dainora Budreikienė

VU, istorikė, istorijos dėstytoja

mokytoja metodininkė

daina1968@gmail.com

III-B

     

Ilona Gucaga 

VU, istorijos magistrė,

VPU, mokytoja

mokytoja metodininkė

ilonasir@yahoo.com

II-E

     

Jolita Žičkevičienė

VVPI, istorijos mokytoja

mokytoja metodininkė

zickeviciene@yahoo.com

II-F

     

GEOGRAFIJA

     

Vaidas Jocius 

VPU, geografijos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

     

Gabrielė Supkienė

VDU, geografijos mokytojos bakalauras

mokytoja

gabrielerimkeviciute@gmail.com

II-C

     

ETIKA

     

Nijolė Zinkevičienė 

ŠPI, pradinių klasių mokytoja

VDU, filosofijos magistrė

mokytoja metodininkė

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

     

TIKYBA

     

Aurelija Utkienė

VDU, krikščioniška pedagogika 

VDU, šeimotyros magistras

vyresnioji mokytoja

aurelija.aurelia@gmail.com

 

     

MUZIKA

     

Diana Burkauskienė

MA, muzikos pedagogikos bakalaurė, muzikos magistrė

mokytoja metodininkė

dixyburd@yahoo.com

III-C

     

DAILĖ

     

Jadvyga Visockienė

ŠPI, piešimo, braižybos ir darbų mokytoja

mokytoja metodininkė

visockienejad@gmail.com

 

     

TECHNOLOGIJOS

      Nomeda Pečiukaitienė

KTU, diplomuotas inžinierius 

KTU, pedagogika

mokytojas freeademon@gmail.com   
     

Augustinas Viselga

DA, architektūros magistras

mokytojas 

augustinasviselga@gmail.com 

II-A

     

KŪNO KULTŪRA

     

Aurika Juchnevičienė

KKA, kūno kultūros dėstytoja

mokytoja metodininkė

juchneviciene111@gmail.com

III-D

     

Arūnas Serva

KKA, kūno kultūros dėstytojas

mokytojas metodininkas

arunas.serva@gmail.com

 

     

Raimonda Grigonė 

ŠPĮ, pradinių klasių mokytoja,

LSU, kūno kultūros magistras

mokytoja metodininkė

 

I-D

      Virgilijus Daukšas  LVKKI, kūno kultūros dėstytojas mokytojas dauksasv@gmail.com   
      SOCIALINĖ PEDAGOGĖ
     

Jūratė Bagdonė 

KU, pedagogikos magistras 

socialinė pedagogė

soc.basanavicius@gmail.com

 

      EKONOMIKA
      Gintarė Leckė

VDU, ekonomika, mokslų daktarė

 mokytoja 

lecke.gintare@gmail.com   
      ŽMOGAUS SAUGA
      Virgilijus Daukšas 

LVKKI, kūno kultūros dėstytojas

mokytojas dauksasv@gmail.com 

 

      MOKYTOJO PADĖJĖJA
      Nomeda Pečiukaitienė

KTU, diplomuotas inžinierius 

KTU, pedagogika

mokytojas freeademon@gmail.com   
     

GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS

     

Tomas Vasiliauskas  

VDU, psichologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija

VPU, socialinių mokslų magistras

gimnazijos psichologas

tomas123vasiliauskas@gmail.com

 

Mokytojų telefonai yra asmeninio naudojimo ir nėra skelbiami.

Atnaujinta: 2023-10-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35