Mokytojai

2019/2020 mokslo metai

 

Mokytojo pavardė, vardas Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija Kontaktai Auklėjamoji klasė

LIETUVIŲ KALBA

Ausmanienė Albina

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja ekspertė

albina.ausmaniene@gmail.com

 

IV-D

Morkūnienė Gražina

VVPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

grazinute.m@gmail.com

II-A

Paškevičienė Irena

VVU, filologė, lietuvių kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

irenapaskeviciene1@gmail.com

II-E

Vainorienė Irena

ŠPI, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

mokytoja metodininkė

vainorieneirena@yahoo.com

III-A

Kamarūnienė Violeta

VPI, lietuvių kalbos ir literatūros

mokytoja

mokytoja ekspertė

violeta.kama@gmail.com

IV-C

ANGLŲ KALBA

Alionytė Danguolė

VVU, filologė, anglų kalbos dėstytoja

mokytoja metodininkė

aguole@gmail.com

 

Daukšienė

Viktutė

VVPI, anglų kalbos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

viktada@gmail.com

II-D

Ežerskienė Laura

VU, anglų filologė

VPU, mokytojos kvalifikacija

mokytoja metodininkė

laura.ezerskiene@gmail.com

 

Knyzelienė Rimanta

VPU, filologijos

bakalaurė, anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

rima48@gmail.com

 

Sandulskienė Regina

VVPI, anglų kalbos filologijos bakalaurė,

anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

ssandulskiene@gmail.com

 

Budreikaitė Greta

VU, anglų filologijos bakalauras

mokytoja

budreikaite.greta@gmail.com

 

VOKIEČIŲ KALBA

Kuzmickienė Irena

Leipcigo universitetas, filologė, vokiečių kalbos dėstytoja

vyresnioji mokytoja

irakuza@gmail.com

 

RUSŲ KALBA

Eigelienė Daiva

Kijevo VU, filologė, rusų kalbos dėstytoja

VDU, edukologijos magistrė

mokytoja metodininkė

d.eigeliene@gmail.com

III-D

MATEMATIKA

Belickienė

Rita

VVPI, matematikos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

ritabelickiene@gmail.com

III-C

Beniušienė

Nijolė

VPI, matematikos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

nijolebeniusiene@gmail.com

 

Žemaitaitienė

Loreta

KTU, matematikos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

lorzemai@gmail.com

II-C

Vainauskienė Jovita

VU, matematikė, matematikos

dėstytoja

mokytoja metodininkė

vainauskiene.jovita@gmail.com

II-B

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Žižiūnienė Zita

KTU, informatikos

mokytoja

mokytoja

ekspertė

zita,ziziuniene(@,gmail.com

IV-B

Jocius Vaidas

VPU, informatikos

mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

Maceika

Egidijus

KTU, informatikos

mokytojas

mokytojas

egidijusmaceika@yahoo.com

 

 

FIZIKA

Jakaitienė Birutė

VVPI, fizikos mokytoja VDU, fizikos magistrė

mokytoja metodininkė

fizika302@inbox.lt

 

CHEMIJA

Barauskė Gitana

KTU,

chemijos inžinierė, edukologijos

mokytoja metodininkė

gitana.bara@gmail.com

I-E

Kėdžiuvienė Jurgita

VPU,

chemijos mokytoja, gamtos mokslų bakalauras

mokytoja metodininkė

Jurgitamokytoja@gmail.com

I-A

BIOLOGIJA

Ankudavičienė Nijolė

VVPI, biologijos mokytoja

KTU, edukologijos

magistrė

mokytoja ekspertė

nijoleank@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ISTORIJA

Budreikienė

Dainora

VU, istorikė,

istorijos dėstytoja

mokytoja

metodininkė

daina1968@gmail.com

I-B

Sirvydienė Ilona

VU istorijos magistrė,VPU mokytoja

mokytoja metodininkė

ilonasir@yahoo.com

IV-A

Žičkevičienė

Jolita

VVPI, istorijos

mokytoja

mokytoja

metodininkė

zickeviciene@yahoo.com

IV-E

GEOGRAFIJA

Jocius Vaidas

VPU, geografijos mokytojas

mokytojas

vaidas.jocius@gmail.com

 

Palšauskienė Sandra

Hildeshaimo universitetas, geografijos mokytoja

vyresnioji mokytoja

arunas157@gmail.com

 

ETIKA

Zinkevičienė Nijolė

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

TIKYBA

Utkienė

Aurelija

VDU, edukologijos magistras

vyresnioji

mokytoja

aurelija.aurelia@gmail.com

 

MUZIKA

Burkauskienė

Diana

MA, muzikos pedagogikos bakalaurė, muzikos magistrė

mokytoja metodininkė

dixyburd@yahoo.com

I-C

DAILĖ

Visockienė

Jadvyga

ŠPI, piešimo, braižybos ir darbų mokytoja

mokytoja metodininkė

visockienejad@gmail.com

 

TECHNOLOGIJOS

Zinkevičienė Nijolė

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

Giedrė Motejūnienė       III-B

Černiauskienė Danutė

VDU, technologijų mokytoja

mokytoja metodininkė

danute@progressive.lt

 

KŪNO KULTŪRA

Juchnevičienė

 Aurika

KKA, kūno kultūros

dėstytoja

mokytoja

metodininkė

juchneviciene111@gmail.com

I-D

Navickas

Sigitas

VVPI, fizinio

auklėjimo mokytojas

mokytojas

metodininkas

navisigitas@gmail.com

 

Serva

Arūnas

KKA, kūno kultūros

dėstytojas

mokytojas

metodininkas

arunas.serva@gmail.com

 

Grigonė Raimonda

ŠPĮ pradinių klasių mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

III-E

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Trumpauskaitė Kristina

KTU edukologijos magistras ir socialinis pedagogas

socialinė pedagogė

soc.basanavicius@gmail.com

 

MENO VADOVĖ

Grigonė Raimonda

ŠPĮ pradinių klasių mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

  III-E
EKONOMIKA
Giedrė Motejūnienė

 

 

  III-B
ŽMOGAUS SAUGA

Zinkevičienė Nijolė

ŠPI, pradinių klasių mokytoja VDU, filosofijos magistrė

vyresnioji mokytoja

zinkeviciene.nijole@gmail.c om

 

 

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖ

Neverauskaitė Lina

LKKA, psichologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija;

VPU, psichologijos magistras

gimnazijos psichologė

lina.psichologe@gmail.com

 

Mokytojų telefonai yra asmeninio naudojimo ir nėra skelbiami.

Atnaujinta: 2020-10-15
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Priėmimo į gimnaziją tvarka
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!