Mokytojai

Mokytojai

2023/2024 m. m.

Mokytojo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė Kabineto nr.
LIETUVIŲ KALBA
Albina Ausmanienė mokytoja ekspertė   201
Gražina Morkūnienė mokytoja metodininkė   214
Irena Paškevičienė mokytoja metodininkė   212
Irena Vainorienė mokytoja metodininkė II D 208
Violeta Kamarūnienė mokytoja ekspertė   206
ANGLŲ KALBA
Danguolė Alionytė mokytoja metodininkė   108
Viktutė Daukšienė mokytoja metodininkė I TV 106
Laura Ežerskienė mokytoja  metodininkė   104
Rimanta Knyzelienė vyresnioji mokytoja   103
Regina Sandulskienė vyresnioji mokytoja   102
Greta Budreikaitė mokytoja III D 310
VOKIEČIŲ KALBA
Jurgita Miškinytė Valentukonienė mokytoja metodininkė   311
RUSŲ KALBA
Eglė Aušrinė Juočienė mokytoja metodininkė   311
Daiva Eigelienė mokytoja metodininkė II A 217
MATEMATIKA
Rita Belickienė mokytoja metodininkė   202
Loreta Žemaitaitienė mokytoja metodininkė   105
Jovita Vainauskienė mokytoja metodininkė I AU 203
Laimutė Valaitienė mokytoja metodininkė   211
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Zita Žižiūnienė mokytoja ekspertė   313
Vaidas Jocius mokytojas   315
Egidijus Maceika vyresnysis mokytojas   218
FIZIKA
Jurgita Čyvienė mokytoja   306
Birutė Jakaitienė mokytoja metodininkė   301
CHEMIJA
Gitana Šopagienė mokytoja metodininkė II F 209
Jurgita Kėdžiuvienė mokytoja metodininkė IV A 308
BIOLOGIJA
Rita Klimienė mokytoja metodininkė II E 304
Sigita Muchaitė vyresnioji mokytoja III B 302
ISTORIJA
Dainora Budreikienė mokytoja metodininkė IV B 101
Ilona Gucaga mokytoja metodininkė III E 204
Jolita Žičkevičienė mokytoja metodininkė I D 107
GEOGRAFIJA
Vaidas Jocius mokytojas   315
Gabrielė Supkienė mokytoja III C 305
ETIKA
Nijolė Zinkevičienė mokytoja metodininkė   117
TIKYBA
Aurelija Utkienė vyresnioji mokytoja I BU 205
MUZIKA
Diana Burkauskienė mokytoja metodininkė IV C 121
DAILĖ
Jadvyga Visockienė mokytoja metodininkė   309
Augustinas Viselga mokytojas III A 010
TECHNOLOGIJOS
Nomeda Pečiukaitienė mokytojas I AI 312
Augustinas Viselga mokytojas III A 010
KŪNO KULTŪRA
Aurika Juchnevičienė mokytoja metodininkė IV D, I C  
Arūnas Serva mokytojas metodininkas    
Raimonda Grigonė mokytoja metodininkė II C 216
Virgilijus Daukšas mokytojas    
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ
Jūratė Bagdonė socialinė pedagogė    
EKONOMIKA
Rūta Sidaugienė mokytoja   210
ŽMOGAUS SAUGA
Virgilijus Daukšas mokytojas    
MOKYTOJO PADĖJĖJA
Nomeda Pečiukaitienė mokytoja I AI  
Rūta Viščiuvienė  mokytoja padėjėja    
GIMNAZIJOS PSICHOLOGAS
Tomas Vasiliauskas gimnazijos psichologas    
KARJEROS SPECIALISTĖ
Ramvyda Masaitė karjeros specialistė II B  
Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35