Ugdymo organizavimas

2023-2024 MOKSLO METAI

 1.  2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

1.1. pagrindinio ugdymo programa (I–II gimnazijos klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;

1.2.  vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.;

1.3. atostogos ugdymo procese:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024m. balandžio 5 d.

 1. Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios.

 2. IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.

 3. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius:

2023 -2024 mokslo metai

I pusmetis

2023 m. rugsėjo 1d. -  2024 m. vasario 2 d. (I-IV klasės)

II pusmetis

2024 m. vasario 5 d. -  2024 m. birželio 26 d. ( I-II klasės)

2024 m. vasario 5 d. -  2024 m. birželio 18 d. ( III klasės)

2024m. vasario 5 d.  -  2024 m. birželio 4d. (IV klasės)

 

 

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35