Biblioteka

Bibliotekos paskirtis – būti žinių erdve, kuriančia pridėtinę vertę gimnazijos bendruomenei. Teikti mokymo(si) paslaugas – knygas ir išteklius, remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant rasės, lyties, religijos, tautybės ar socialinio statuso. Tenkinti bendruomenės informacijos poreikius, gerinti mokymo(si) aplinką, kurioje kiekvienas galėtų lavinti asmenines kompetencijas, prasmingai leisti laiką, vykdyti edukacines funkcijas, veikti ir prisitaikyti nuolat kintančioje žinių ir idėjų visuomenėje. Mažinti skaitmeninę atskirtį.

Bibliotekos funkcijos

· Palaikyti ir plėtoti gimnazijos ugdymo tikslus;
· Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros prieinamumą;
· Pagal bendrąsias ugdymo programas ir bendruomenės poreikius įvairiose laikmenose komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą;
· Bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, padėti prasmingai ir saugiai naudotis internetu, IT bei kitomis techninėmis priemonėmis;
· Ugdyti ir stiprinti bendruomenės poreikį ir įprotį skaityti ir tobulinti informacinį raštingumą bei naudotis bibliotekomis visą gyvenimą;
· Sudaryti sąlygas kurti informaciją ir ją naudoti žinioms, supratimui ir vaizduotei ugdyti bei savo malonumui;
· Padėti mokiniams įgyti ir taikyti įgūdžius, reikalingus bet kokios formos, formato ar medijų informacijai vertinti ir naudoti;
· Teikti prieigą prie vietos ir pasaulinių informacijos išteklių ir sudaryti mokiniams galimybes susipažinti su skirtingomis idėjomis, patirtimis ir nuomonėmis;
· Organizuoti veiklą, skatinančią mokinių pilietiškumą ir tautiškumą;
· Skatinti dalykų mokytojus skleisti mokiniams informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas, reklamuoti ir populiarinti bibliotekos fondus.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas moksleivis ar darbuotojas, išeidamas iš gimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir knygas.

Bibliotekos darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 –16.30

Antradienis

8.00 –16.30

Trečiadienis

8.00– 16.30

Ketvirtadienis

8.00– 16.30

Penktadienis

8.00 –16:30

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35