KA 220 STEM and Gaming Aims for a Meaningful Educational Success – STEM&GAMES


KA 220 STEM and Gaming Aims for a Meaningful Educational Success – STEM&GAMES


Approval Code: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031544 KA220 Strategic Partnership for School education Cooperation partnerships in school education
Koordinuojanti nacionalinė agentūra: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Apie projektą

IES HERMANOS AMORÓS, Villena – Ispanija (koordinatorius)
Projekto partneriai:
1.    V.E.M. srls, Reggio Calabria – Italija;
2.    Istituto Istruzione Superiore „P. Mazzone“, Roccella Ionica – Italija;
3.    Directorate of Secondary Dodecanese, Rodas – Graikija;
4.    4th GEL RODOU, Rodas – Graikija;
5.    St. Emmeram Realschule Aschheim, Aschheim – Vokietija;
6.    Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, Kaunas – Lietuva;
7.    Srednja skola Ban Josip Jelacic, Zapresic – Kroatija.

Projekto trukmė 24 mėnesiai – 2021 11 15 - 2023 11 15
Projektas yra mokyklų strateginės partnerystės projektas, skirtas tik mokytojams.

Švietimas tampa kritiškai svarbiu veiksniu jaunimui, kuris suteikia galimybę įsilieti į darbo rinką, ekonomiškai progresuoti, susipažinti su socialiniais, sveikatos ir kitais pranašumais, susijusiais su išsilavinimu ir produktyvia karjera. Sparčiai tobulėjant technologijos kyla iššūkis mokiniams laiku prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių. Individualios kompetencijos STEM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika) srityse tampa vis aktualesnės profesijai įgyti ir gebėti dirbti su aukštosiomis technologijomis. Švietime reikalingos inovatyvios mokymo(si) priemonės, kurios ugdytų mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą spręsti iššūkius.
Mokyklos nebaigusių ir žemo išsilavinimo žmonių procentas drastiškai padidėjo dėl Covid-19 pandemijos pasekmių. Prieš pandemiją ES narės pasiekė tikslą sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių iki 10 proc. PISA testų rezultatai rodo, kad mokiniams reikalingi įvairesni mokymo(si) metodai nei mokymasis iš vadovėlių. Dėl šios priežasties buvo išsikelti trys projekto tikslai:

 1. Sukurti naujoviškus STEM mokymo metodus;
 2. Padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų;
 3. Padėti mokytojams sukuriant mokomąją medžiagą.

Pasiekti rezultatai:

 1. Mokomasis gidas;
 2. Mobilioji aplikacija – pabėgimo kambarys, integruojant matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informatikos ir inžinerijos dalykus.

Susipažinkite su projekto rezultatais:

Mokomasis gidas anglų k.
Mokomasis gidas lietuvių k.
 

 

 

Erasmus+ STEM&GAMES susitikimai

Akimirkos iš projekto dalyvių susitikimo Valencijoje, Ispanijoje:

Akimirkos iš projekto dalyvių susitikimo Miunchene, Vokietijoje:

Akimirkos iš projekto dalyvių susitikimo Zapresi, Kroatijoje:

Akimirkos iš projekto dalyvių susitikimo Italijoje:

Akimirkos iš baigiamojo projekto susitikimo Ispanijoje:

Erasmus+ STEM&GAMES pamokos gimnazistams

Viena iš šio projekto dalių – įtraukties pamokos, skirtos turintiems specifinius poreikius gimnazistams. Mes įsigilinome į tai, kaip mokymasis gali tapti ne tik efektyvus, bet ir smagus, nagrinėjant vandens tematiką per fizikos, informatikos, biologijos ir geografijos pamokų ciklus.

Šis inovatyvus projektas, kuris integruoja įvairias mokymo sritis, turi tikslą sukurti palankią mokymosi aplinką visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų gebėjimų ar specialių poreikių. Vandens tematika buvo pasirinkta ne tik dėl jos aktualumo moksle, bet ir dėl galimybės kurti įdomias ir sužaidybintas pamokas.

Pamokose naudojamas sužaidybintas metodas, skirtas palaikyti mokinių susidomėjimą ir aktyvumą. Pavyzdžiui, per fizikos pamokas buvo organizuojamos eksperimentinės veiklos, susijusios su vandens savybėmis, kurios leido mokiniams išbandyti teorines žinias praktikoje. Informatikos pamokose mokiniai naudojo technologijas, kuriomis buvo kuriamos virtualios vandens ciklo simuliacijos.

Biologijos pamokose dėmesys buvo skiriamas vandens ekosistemoms ir jų svarbai. Mokiniai turėjo galimybę stebėti mikroskopu mažas vandens organizmas ir tyrinėti jų funkcijas. Geografijos pamokose buvo nagrinėjama vandens geografija, jo pasiskirstymas pasaulyje ir poveikis vietovėms.

Projekto koordinatorė teigia, kad tokios sužaidybintos pamokos ne tik skatina mokinių aktyvumą, bet ir prisideda prie įtraukties švietimo principų įgyvendinimo. „Stengiamės sukurti mokymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys jaustųsi įtrauktas ir galėtų dalyvauti užduotyse, atsižvelgiant į savo gebėjimus,“ – teigia ji.

Šis projektas atskleidžia, kad mokymasis gali būti ne tik efektyvus, bet ir įdomus bei pritaikytas kiekvieno mokinio poreikiams. Erasmus+ partnerystės projekto dalyviai tiki, kad šios įtraukties pamokos su vandens tematika yra tik pirmasis žingsnis link švietimo sistemos, kurioje kiekvienas mokinys turi galimybę išpildyti savo potencialą.

STEM&GAMES  (STEM and Gaming Aims for a Meaningful Educational 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031544)Konferencija „STEM efektyviai ir praktiškai“

Kauno švietimo bendruomenė tobulino mokymo procesus: išbandė dirbtinį intelektą ir sužaidybintus mokymosi metodus 

Kauno menininkų namai lapkričio 8 iki 10 dienomis tapo įkvepiančia švietimo bendruomenės susitikimo vieta, čia vyko Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos organizuojama konferencija „STEM efektyviai ir praktiškai“.

Švietimo srities ekspertai, mokytojai ir visi, kuriems mokymosi procese svarbu inovacijos ir naujovės susitiko aptarti ir pasidalinti gerąja praktika, kaip efektyviau įtraukti STEM (gamtos mokslus, technologiją, inžineriją ir matematiką) į mokymosi procesą. 

Lektorių pranešimuose buvo akcentuojama STEM disciplinų integracija mokymo procese, sužaidybinimo metodai, kūrybiškumo ir motyvacijos skatinimas. Didelis dėmesys skirtas, kaip į mokymosi procesą įtraukti specifinių poreikių vaikus bei jų tėvus, dalinamasi sėkmės istorijomis.  Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su šiuo metu į mūsų gyvenimą sparčiai kelią besiskinančiu dirbtiniu intelektu ir kurti sužaidybintus mokymosi metodus, pamokų planus.

„Džiaugiuosi dalyvavusi Jūsų mokyklos organizuotoje konferencijoje. Renginys buvo labai įdomus, laikas visiškai neprailgo. Džiugina tai, jog pranešimai buvo ne ,,sausa“ teorija, o pateiktos praktinės įžvalgos, kurios visiems yra aktualios ir naudingos. Pranešėjai dalijosi ne tik gražiąja darbo puse, bet kartu nevengė aptarti, padiskutuoti apie sunkumus, iškylančius taikant STEM metodą savo kasdieniame darbe. Tikiuosi, kad konferencijoje išsakytos mintys padrąsins ir kitas mokyklas dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir nebijoti išbandyti šį įvairių mokomųjų dalykų integracijos būdą“, – teigė Kazio Griniaus progimnazijos mokytoja 
Dainora Žukauskienė 

Konferencijos metu švietimo bendruomenė susipažino su ERASMUS+ sukurta mobiliąja aplikacija ir mokomuoju gidu. Su šiomis mokymo priemonėmis nemokamai gali susipažinti visa švietimo bendruomenė čia. Ši konferencija paskatino mokytojus aktyviai keistis idėjomis ir kartu bendradarbiauti. 

Projektas, kuriame nemokamai dalyvavo Kauno švietinimo bendruomenės atstovai buvo finansuojamas ERASMUS+ lėšomis 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031544 KA220 Strategic Partnership for School education cooperation partnerships in school education. 


Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
7. 13.55 – 14.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35