Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė – Daiva Eigelienė, rusų kalbos mokytoja.

Metodinių grupių pirmininkai:

 • Lietuvių kalbos metodinė grupė – Irena Vainorienė, lietuvių kalbos mokytoja;
 • Gamtos mokslų metodinė grupė – Sigita Muchaitė, biologijos mokytoja;
 • Socialinių mokslų metodinė grupė – Ilona Gucaga, istorijos mokytoja;
 • Užsienio kalbos metodinė grupė – Greta Budreikaitė, anglų kalbos mokytoja;
 • Matematikos ir informatikos metodinė grupė – Jolanta Samsonienė, matematikos mokytoja;
 • Fizinio, estetinio ir technologijų metodinė grupė – Raimonda Grigonė, fizinio ugdymo mokytoja.

Metodinių grupių veikla:

 • nustato grupės metodinės veiklos prioritetus;
 • derina ugdymo srities, dalyko turinio planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą;
 • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
 • derina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimą;
 • aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;
 • planuoja ir organizuoja metodines savaites, mokinių olimpiadas, konkursus, gerosios patirties sklaidos renginius ir kt. renginius;
 • dalijasi gerąja patirtimi;
 • analizuoja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus.
 • analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikius ir pasiūlą;
 • teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos Metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, Mokytojų tarybai.
Atnaujinta: 2024-04-10
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35