Pagrindiniai gimnazijos dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

Pagrindiniai dokumentai Dydis
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas. 332.67 KB
2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 36.14 KB
Metinis veiklos planas 2021 88.39 KB
Strateginis planas 2022-2024 metams 295.22 KB
2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita 36.35 KB
2023 metų veiklos planas 38.32 KB
Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas. 285.4 KB
Darbo apmokėjimo tvarka. 635.95 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas. 382.23 KB
2020-2021 m.m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita. 97.66 KB

 

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veiklos dokumentai Dydis
Sporto salės ir stadiono nuomos ir panaudojimo lentelė 2023- 2024 m.m. 119.9 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 129.1 KB
Sporto salės užimtumo grafikas 2023 - 2024 m.m 107.21 KB
Stadiono užimtumo grafikas 2022 - 2023 m.m. 117.84 KB
Gimnazijos organizacinė struktūra. 195.05 KB
Elektroninio dienyno nuostatai 268.66 KB

Atnaujinta: 2024-01-25
 • Priėmimas į gimnaziją
 • ELEKTRONINIS DIENYNAS
 • TĖVAMS
 • MOKINIAMS
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35