Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Turinio auditas

0%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2021-04-19 Titulinis puslapis Egidijus Maceika
2 2021-04-19 Administracija Egidijus Maceika
4 2021-04-19 Mokytojai Giedrė Motejūnienė
5 2021-04-19 Tėvų taryba Egidijus Maceika
6 2021-04-19 Struktūra ir kontaktai Egidijus Maceika
7 2021-04-19 Mokytojų taryba Egidijus Maceika
8 2021-04-19 Mokinių parlamentas Egidijus Maceika
9 2021-04-19 Komisijos ir darbo grupės Egidijus Maceika
11 2021-04-19 Gimnazijos taryba Egidijus Maceika
12 2021-04-19 Pasiekimai Egidijus Maceika
18 2021-04-19 Neformalus švietimas Egidijus Maceika
19 2021-04-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Egidijus Maceika
20 2021-04-19 Logopedas Egidijus Maceika
22 2021-04-19 Socialinis pedagogas Egidijus Maceika
23 2021-04-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Egidijus Maceika
24 2021-04-19 Mokytojo padėjėjas Egidijus Maceika
27 2021-04-19 Paslaugos Egidijus Maceika
28 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
30 2021-04-19 Patalpų nuoma Egidijus Maceika
32 2021-04-19 1,2% parama Giedrė Motejūnienė
34 2021-04-19 Ugdymas Egidijus Maceika
43 2021-04-19 Aktualu mokiniams Egidijus Maceika
44 2021-04-19 Aktualu mokytojams Egidijus Maceika
45 2021-04-19 Aktualu tėvams Egidijus Maceika
46 2021-04-19 Administracinė informacija Egidijus Maceika
47 2021-04-19 Nuostatai Egidijus Maceika
48 2021-04-19 Dokumentai Egidijus Maceika
50 2021-04-19 Veiklos prioritetai Egidijus Maceika
51 2021-04-19 Strateginis planas Egidijus Maceika
52 2021-04-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
53 2021-04-19 Darbo užmokestis Egidijus Maceika
55 2021-04-19 Viešieji pirkimai Egidijus Maceika
56 2021-04-19 Korupcijos prevencija Egidijus Maceika
57 2021-04-19 Psichologas Egidijus Maceika
58 2021-04-19 Valgykla ir virtuvė Egidijus Maceika
59 2021-04-19 Ugdymas karjerai Egidijus Maceika
63 2021-04-19 Misija, vizija Eimantas
65 2021-04-19 Istorija Eimantas
66 2021-04-19 Ugdymo aplinka Eimantas
68 2021-04-19 Tvarkaraščiai Egidijus Maceika
72 2021-04-19 Mėnesio veiklos planas Egidijus Maceika
74 2021-04-19 Naudingos nuorodos Egidijus Maceika
75 2021-04-19 Vadovo veiklos ataskaitos Egidijus Maceika
77 2021-04-19 Versija neįgaliesiems Egidijus Maceika
78 2021-04-19 Svetainės medis Egidijus Maceika
80 2021-04-19 Tvarkaraščių pakeitimai Egidijus Maceika
81 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
82 2021-04-19 Paskutiniai atnaujinimai Egidijus Maceika
83 2021-04-19 Laisvos darbo vietos Egidijus Maceika
86 2021-04-19 Valdymo struktūra Egidijus Maceika
88 2021-04-19 Kontaktai Egidijus Maceika
89 2021-04-19 Teisinė informacija Egidijus Maceika
95 2021-04-19 Priėmimo į gimnaziją tvarka Egidijus Maceika
96 2021-04-19 Pamokų lankymo tvarka Egidijus Maceika
98 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
100 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
102 2021-04-19 Socialinė – pilietinė veikla Egidijus Maceika
105 2021-04-19 Ūkinė dalis Egidijus Maceika
106 2021-04-19 Įsivertinimai Egidijus Maceika
107 2021-04-19 Finansinių ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
114 2021-04-19 Civilinė sauga Egidijus Maceika
115 2021-04-19 Gimnazijos simboliai Eimantas
116 2021-04-19 Tradiciniai renginiai Eimantas
118 2021-04-19 Vaiko gerovės komisija Egidijus Maceika
125 2021-04-19 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Egidijus Maceika
126 2021-04-19 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2017/2018 m.m. Egidijus Maceika
128 2021-04-19 Muziejus Eimantas
129 2021-04-19 Jonas Basanavičius Eimantas
130 2021-04-19 Gimnazijos nuotraukos Eimantas
131 2021-04-19 Stadiono ir sporto salės nuoma Egidijus Maceika
132 2021-04-19 Ugdymo proceso organizavimas Egidijus Maceika
133 2021-04-19 Uniformos dėvėjimo tvarka Egidijus Maceika
134 2021-04-19 Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Egidijus Maceika
135 2021-04-19 Mokymosi krūvio reguliavimo tvarka Egidijus Maceika
136 2021-04-19 Prašymų nagrinėjimo tvarka Egidijus Maceika
137 2021-04-19 Asmens duomenų apsauga Egidijus Maceika
139 2021-04-19 Projektinė veikla Egidijus Maceika
140 2021-04-19 Atviri duomenys Egidijus Maceika
141 2021-04-19 Vadovų darbotvarkė Egidijus Maceika
142 2021-04-19 Mokinių nemokamas maitinimas Egidijus Maceika
143 2021-04-19 Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Giedrė Motejūnienė
144 2021-04-19 Bendra informacija apie priėmimą Egidijus Maceika
145 2021-04-19 Mokinių priėmimas į universitetinę klasę Egidijus Maceika
146 2021-04-19 Svarbi informacija Egidijus Maceika
147 2021-04-19 Išankstinė registracijos forma Egidijus Maceika
148 2021-04-19 Instrukcija paramos formos užpildymui Egidijus Maceika
149 2021-04-19 Turinio auditas Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2021-04-19 Titulinis puslapis Egidijus Maceika
2 2021-04-19 Administracija Egidijus Maceika
4 2021-04-19 Mokytojai Giedrė Motejūnienė
5 2021-04-19 Tėvų taryba Egidijus Maceika
6 2021-04-19 Struktūra ir kontaktai Egidijus Maceika
7 2021-04-19 Mokytojų taryba Egidijus Maceika
8 2021-04-19 Mokinių parlamentas Egidijus Maceika
9 2021-04-19 Komisijos ir darbo grupės Egidijus Maceika
11 2021-04-19 Gimnazijos taryba Egidijus Maceika
12 2021-04-19 Pasiekimai Egidijus Maceika
18 2021-04-19 Neformalus švietimas Egidijus Maceika
19 2021-04-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Egidijus Maceika
20 2021-04-19 Logopedas Egidijus Maceika
22 2021-04-19 Socialinis pedagogas Egidijus Maceika
23 2021-04-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Egidijus Maceika
24 2021-04-19 Mokytojo padėjėjas Egidijus Maceika
27 2021-04-19 Paslaugos Egidijus Maceika
28 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
30 2021-04-19 Patalpų nuoma Egidijus Maceika
32 2021-04-19 1,2% parama Giedrė Motejūnienė
34 2021-04-19 Ugdymas Egidijus Maceika
35 2021-04-19 Ugdymo planas Egidijus Maceika
43 2021-04-19 Aktualu mokiniams Egidijus Maceika
44 2021-04-19 Aktualu mokytojams Egidijus Maceika
45 2021-04-19 Aktualu tėvams Egidijus Maceika
46 2021-04-19 Administracinė informacija Egidijus Maceika
47 2021-04-19 Nuostatai Egidijus Maceika
48 2021-04-19 Dokumentai Egidijus Maceika
50 2021-04-19 Veiklos prioritetai Egidijus Maceika
51 2021-04-19 Strateginis planas Egidijus Maceika
52 2021-04-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
53 2021-04-19 Darbo užmokestis Egidijus Maceika
55 2021-04-19 Viešieji pirkimai Egidijus Maceika
56 2021-04-19 Korupcijos prevencija Egidijus Maceika
57 2021-04-19 Psichologas Egidijus Maceika
58 2021-04-19 Valgykla ir virtuvė Egidijus Maceika
59 2021-04-19 Ugdymas karjerai Egidijus Maceika
62 2021-04-19 Gimnazija Eimantas
63 2021-04-19 Misija, vizija Eimantas
65 2021-04-19 Istorija Eimantas
66 2021-04-19 Ugdymo aplinka Eimantas
68 2021-04-19 Tvarkaraščiai Egidijus Maceika
72 2021-04-19 Mėnesio veiklos planas Egidijus Maceika
74 2021-04-19 Naudingos nuorodos Egidijus Maceika
75 2021-04-19 Vadovo veiklos ataskaitos Egidijus Maceika
77 2021-04-19 Versija neįgaliesiems Egidijus Maceika
78 2021-04-19 Svetainės medis Egidijus Maceika
80 2021-04-19 Tvarkaraščių pakeitimai Egidijus Maceika
81 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
82 2021-04-19 Paskutiniai atnaujinimai Egidijus Maceika
83 2021-04-19 Laisvos darbo vietos Egidijus Maceika
86 2021-04-19 Valdymo struktūra Egidijus Maceika
88 2021-04-19 Kontaktai Egidijus Maceika
89 2021-04-19 Teisinė informacija Egidijus Maceika
95 2021-04-19 Priėmimo į gimnaziją tvarka Egidijus Maceika
96 2021-04-19 Pamokų lankymo tvarka Egidijus Maceika
98 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
100 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
102 2021-04-19 Socialinė – pilietinė veikla Egidijus Maceika
105 2021-04-19 Ūkinė dalis Egidijus Maceika
106 2021-04-19 Įsivertinimai Egidijus Maceika
107 2021-04-19 Finansinių ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
114 2021-04-19 Civilinė sauga Egidijus Maceika
115 2021-04-19 Gimnazijos simboliai Eimantas
116 2021-04-19 Tradiciniai renginiai Eimantas
118 2021-04-19 Vaiko gerovės komisija Egidijus Maceika
125 2021-04-19 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Egidijus Maceika
126 2021-04-19 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2017/2018 m.m. Egidijus Maceika
128 2021-04-19 Muziejus Eimantas
129 2021-04-19 Jonas Basanavičius Eimantas
130 2021-04-19 Gimnazijos nuotraukos Eimantas
131 2021-04-19 Stadiono ir sporto salės nuoma Egidijus Maceika
132 2021-04-19 Ugdymo proceso organizavimas Egidijus Maceika
133 2021-04-19 Uniformos dėvėjimo tvarka Egidijus Maceika
134 2021-04-19 Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Egidijus Maceika
135 2021-04-19 Mokymosi krūvio reguliavimo tvarka Egidijus Maceika
136 2021-04-19 Prašymų nagrinėjimo tvarka Egidijus Maceika
137 2021-04-19 Asmens duomenų apsauga Egidijus Maceika
139 2021-04-19 Projektinė veikla Egidijus Maceika
140 2021-04-19 Atviri duomenys Egidijus Maceika
141 2021-04-19 Vadovų darbotvarkė Egidijus Maceika
142 2021-04-19 Mokinių nemokamas maitinimas Egidijus Maceika
143 2021-04-19 Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Giedrė Motejūnienė
144 2021-04-19 Bendra informacija apie priėmimą Egidijus Maceika
145 2021-04-19 Mokinių priėmimas į universitetinę klasę Egidijus Maceika
146 2021-04-19 Svarbi informacija Egidijus Maceika
147 2021-04-19 Išankstinė registracijos forma Egidijus Maceika
148 2021-04-19 Instrukcija paramos formos užpildymui Egidijus Maceika
149 2021-04-19 Turinio auditas Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2021-04-19 Titulinis puslapis Egidijus Maceika
2 2021-04-19 Administracija Egidijus Maceika
4 2021-04-19 Mokytojai Giedrė Motejūnienė
5 2021-04-19 Tėvų taryba Egidijus Maceika
6 2021-04-19 Struktūra ir kontaktai Egidijus Maceika
7 2021-04-19 Mokytojų taryba Egidijus Maceika
8 2021-04-19 Mokinių parlamentas Egidijus Maceika
9 2021-04-19 Komisijos ir darbo grupės Egidijus Maceika
11 2021-04-19 Gimnazijos taryba Egidijus Maceika
12 2021-04-19 Pasiekimai Egidijus Maceika
18 2021-04-19 Neformalus švietimas Egidijus Maceika
19 2021-04-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Egidijus Maceika
20 2021-04-19 Logopedas Egidijus Maceika
22 2021-04-19 Socialinis pedagogas Egidijus Maceika
23 2021-04-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Egidijus Maceika
24 2021-04-19 Mokytojo padėjėjas Egidijus Maceika
27 2021-04-19 Paslaugos Egidijus Maceika
28 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
30 2021-04-19 Patalpų nuoma Egidijus Maceika
32 2021-04-19 1,2% parama Giedrė Motejūnienė
34 2021-04-19 Ugdymas Egidijus Maceika
35 2021-04-19 Ugdymo planas Egidijus Maceika
43 2021-04-19 Aktualu mokiniams Egidijus Maceika
44 2021-04-19 Aktualu mokytojams Egidijus Maceika
45 2021-04-19 Aktualu tėvams Egidijus Maceika
46 2021-04-19 Administracinė informacija Egidijus Maceika
47 2021-04-19 Nuostatai Egidijus Maceika
48 2021-04-19 Dokumentai Egidijus Maceika
50 2021-04-19 Veiklos prioritetai Egidijus Maceika
51 2021-04-19 Strateginis planas Egidijus Maceika
52 2021-04-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
53 2021-04-19 Darbo užmokestis Egidijus Maceika
55 2021-04-19 Viešieji pirkimai Egidijus Maceika
56 2021-04-19 Korupcijos prevencija Egidijus Maceika
57 2021-04-19 Psichologas Egidijus Maceika
58 2021-04-19 Valgykla ir virtuvė Egidijus Maceika
59 2021-04-19 Ugdymas karjerai Egidijus Maceika
62 2021-04-19 Gimnazija Eimantas
63 2021-04-19 Misija, vizija Eimantas
65 2021-04-19 Istorija Eimantas
66 2021-04-19 Ugdymo aplinka Eimantas
68 2021-04-19 Tvarkaraščiai Egidijus Maceika
72 2021-04-19 Mėnesio veiklos planas Egidijus Maceika
74 2021-04-19 Naudingos nuorodos Egidijus Maceika
75 2021-04-19 Vadovo veiklos ataskaitos Egidijus Maceika
77 2021-04-19 Versija neįgaliesiems Egidijus Maceika
78 2021-04-19 Svetainės medis Egidijus Maceika
80 2021-04-19 Tvarkaraščių pakeitimai Egidijus Maceika
81 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
82 2021-04-19 Paskutiniai atnaujinimai Egidijus Maceika
83 2021-04-19 Laisvos darbo vietos Egidijus Maceika
86 2021-04-19 Valdymo struktūra Egidijus Maceika
88 2021-04-19 Kontaktai Egidijus Maceika
89 2021-04-19 Teisinė informacija Egidijus Maceika
95 2021-04-19 Priėmimo į gimnaziją tvarka Egidijus Maceika
96 2021-04-19 Pamokų lankymo tvarka Egidijus Maceika
98 2021-04-19 Mokinių maitinimas Egidijus Maceika
100 2021-04-19 Mokinių pavėžėjimas Giedrė Motejūnienė
102 2021-04-19 Socialinė – pilietinė veikla Egidijus Maceika
105 2021-04-19 Ūkinė dalis Egidijus Maceika
106 2021-04-19 Įsivertinimai Egidijus Maceika
107 2021-04-19 Finansinių ataskaitų rinkinys Egidijus Maceika
114 2021-04-19 Civilinė sauga Egidijus Maceika
115 2021-04-19 Gimnazijos simboliai Eimantas
116 2021-04-19 Tradiciniai renginiai Eimantas
118 2021-04-19 Vaiko gerovės komisija Egidijus Maceika
125 2021-04-19 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Egidijus Maceika
126 2021-04-19 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2017/2018 m.m. Egidijus Maceika
128 2021-04-19 Muziejus Eimantas
129 2021-04-19 Jonas Basanavičius Eimantas
130 2021-04-19 Gimnazijos nuotraukos Eimantas
131 2021-04-19 Stadiono ir sporto salės nuoma Egidijus Maceika
132 2021-04-19 Ugdymo proceso organizavimas Egidijus Maceika
133 2021-04-19 Uniformos dėvėjimo tvarka Egidijus Maceika
134 2021-04-19 Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Egidijus Maceika
135 2021-04-19 Mokymosi krūvio reguliavimo tvarka Egidijus Maceika
136 2021-04-19 Prašymų nagrinėjimo tvarka Egidijus Maceika
137 2021-04-19 Asmens duomenų apsauga Egidijus Maceika
139 2021-04-19 Projektinė veikla Egidijus Maceika
140 2021-04-19 Atviri duomenys Egidijus Maceika
141 2021-04-19 Vadovų darbotvarkė Egidijus Maceika
142 2021-04-19 Mokinių nemokamas maitinimas Egidijus Maceika
143 2021-04-19 Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Giedrė Motejūnienė
144 2021-04-19 Bendra informacija apie priėmimą Egidijus Maceika
145 2021-04-19 Mokinių priėmimas į universitetinę klasę Egidijus Maceika
146 2021-04-19 Svarbi informacija Egidijus Maceika
147 2021-04-19 Išankstinė registracijos forma Egidijus Maceika
148 2021-04-19 Instrukcija paramos formos užpildymui Egidijus Maceika
149 2021-04-19 Turinio auditas Eimantas

 

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2021-03-29 12:00:00 Veiklos planas (vasario mėn.) Nėra FAILO Eimantas -

Atnaujinta: 2021-03-29